• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hàng năm có trên 1 triệu sinh viên ra trường nhưng nhà tuyển dụng thì vẫn kêu là thiếu nhân sự, còn sinh viên thì vẫn ngắc ngoải vì chưa tìm đc việc làm phù hợp.

Khi được hỏi thì từ năm 2017, trên 80% các NTD đều cho rằng SV ra trường không đáp ứng được NHU CẦU CƠ BẢN về các kiến thức tin học văn phòng.

Nếu bạn muốn được lọt vào top 20% những người còn lại ghi điểm trong mắt NTD bởi sự khác biệt trong CV, và kỹ năng ứng dụng THVP chuyên sâu thì khoá Expert và ứng dụng là của bạn.

I. Lợi ích của khóa học MOE (MOS EXCEL EXPERT và ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU):

✅Thực hành các kỹ năng THVP chuyên sâu (Các hàm Excel nâng cao, lồng ghép nhiều hàm trong dữ liệu, Pivot table, Pivot chart,…)

✅Ứng dụng vào các bài tập thực tế khi đi làm (Ứng dụng hàm tài chính, định dạng dữ liệu nâng cao,…)
✅Học và thi chuẩn bài thi Excel Expert – chứng chỉ do Micosoft cấp ghi nhận kiến thức THVP nâng cao. Bài thi đánh giá năng lực toàn diện.

II. Điều kiện để tham gia khóa học MOE (MOS EXCEL EXPERT và ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU):

Phải PASS bài thi MOS EXCEL SPECIALIST phiên bản 2016

 

Nếu bạn chưa có chứng chỉ MOS SPECIALIST EXCEL 2016 thì hãy tham khảo khóa học tại đây nhé:

Chinh phục chứng chỉ MOS Excel 2016

Bài học

Phần 1: Tài nguyên khóa học và giới thiệu bài thi
Giới thiệu bài thi MOS Expert 2016 FREE 00:05:19
Tài nguyên khóa học (Link download) 00:00:00
Phần 2: Tạo và định dạng dữ liệu
Nhập dữ liệu nhanh chóng 00:06:36
Sử dụng Fill Series điền tự động dữ liệu FREE 00:06:32
Tìm kiếm thay thế dữ liệu nâng cao 00:08:17
Định dạng cho dữ liệu Custom format p1 00:25:55
Định dạng cho dữ liệu Custom format p2 00:25:54
Phần 3: Công thức, hàm tính toán
Phân biệt các loại địa chỉ trong tính toán 00:18:03
Hàm OFFSET 00:21:46
Hàm INDIRECT 00:06:31
Tạo tên động Dynamic range 00:17:01
Hàm AND 00:02:55
Hàm OR 00:03:05
Hàm NOT 00:02:30
Hàm COUNTIFS – Đếm có nhiều điều kiện 00:12:15
Hàm SUMIFS – Tính tổng có nhiều điều kiện 00:06:12
Hàm AVERAGEIFS – Tính trung bình có nhiều điều kiện 00:05:13
Hàm thống kê sử dụng các ký tự đặc biệt 00:14:21
Hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN 00:05:16
Hàm Choose 00:05:24
Hàm MOD, INT 00:09:58
Xác định năm nhuận hay không 00:08:02
Hàm LOOKUP 00:10:44
Hàm VLOOKUP 00:22:44
Hàm HLOOKUP 00:07:49
Hàm MATCH 00:11:27
Hàm INDEX 00:08:33
Combo thần thánh INDEX và MATCH 00:13:20
Tìm giá trị khác 0 đầu tiên 00:16:05
Hàm TODAY, NOW 00:01:38
Hàm tách lẻ các đơn vị thời gian 00:02:14
Cách nhập thời gian vào Excel chuẩn xác 100% 00:07:04
Hàm WEEKDAY – Xác định thứ trong tuần 00:11:07
Hàm NETWORKDAYS 00:05:39
Hàm NETWORKDAYS.INTL 00:10:57
Hàm WORKDAY 00:04:40
Hàm WORKDAY.INTL 00:10:42
Hàm DATEDIF 00:14:56
Hàm EOMONTH 00:02:37
Hàm chuẩn hoá chuỗi ký tự 00:06:09
Hàm chuyển chuỗi ký tự số thành số 00:03:08
Hàm chuyển dữ liệu về kiểu chữ 00:06:26
Đếm số lần xuất hiện của 1 ký tự trong chuỗi 00:04:31
Dò tìm vị trí ký tự trong chuỗi 00:07:58
So sánh hai chuỗi ký tự 00:02:08
Thay thế ký tự trong chuỗi 00:06:56
Tách họ tên bằng công thức p1 00:13:36
Tách họ tên bằng công thức p2 00:06:31
Bài toán: Tìm tháng đầu tiên mất doanh thu 00:28:43
Watch Window – Cửa sổ theo dõi công thức 00:04:29
Thiết lập tính toán Calculation Options 00:05:34
Tính toán quay vòng – Iterative Calculation 00:14:19
Thiết lập Formulas Auditing 00:05:39
Thiết lập kiểm tra lỗi tính toán – Error checking 00:07:41
Phần 4: Định dạng có điều kiện - Conditional formatting
Conditional formatting – Tạo Heatmap 00:03:39
Conditional formatting – Liên kết với công thức 00:11:42
Conditional formatting – Quản lý Rule 00:02:40
Conditional formatting – Tô màu đan xen 00:08:47
Conditional formatting – So sánh 2 danh sách 00:05:43
Conditional formatting – Tìm giá trị trùng lặp 00:14:42
Conditional formatting – Tô màu cho dòng, cột 00:08:30
Conditional formatting – Tô màu ngày tháng 00:11:38
Conditional formatting – Tạo Checklist 00:13:08
Phần 5: Xử lý, phân tích dữ liệu
Import dữ liệu từ Workbook khác 00:05:38
Advanced Filter – Lọc nâng cao 00:12:00
Advanced Filter – Sử dụng lọc bằng công thức 00:12:20
What if analysis – Scenario 00:08:29
What if analysis – Goal Seek 00:07:43
Data Validation – Budget limit 00:11:23
Data Validation – Depedence List 00:17:22
Data Validation – Prevent Duplicate 00:04:26
Data Validation – Product Codes 00:08:48
Phần 6: Bảng phân tích, tổng hợp dữ liệu PivotTable
PivotTable 00:12:29
PivotTable – Thiết lập tính toán 00:16:15
PivotTable – Thiết kế cho bảng 00:07:41
PivotTable – Group đối tượng 00:06:26
PivotTable – Tuỳ biến, định dạng 00:14:19
PivotTable – Cập nhật dữ liệu 00:09:00
PivotTable – Slicer 00:13:19
PivotTable – Calculated field 00:04:31
PivotTable – Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn, bảng 00:12:56
Hàm GETPIVOTDATA 00:11:58
Data Model là gì? 00:10:11
Nhóm hàm khối CUBE 00:14:28
Phần 7: Chuyên đề các loại biểu đồ nâng cao trong Excel
Combo Chart – Biểu đồ hai trục tung 00:12:19
Biểu đồ nhấn mạnh đối tượng 00:16:29
Biểu đồ tự sắp xếp dữ liệu 00:19:07
BIểu đồ tự thay đổi dữ liệu 00:10:35
Biểu đồ tự thay đổi và nhấn mạnh dữ liệu 00:16:49
Phần 8: Thẻ Developer và Macros
Bật thẻ Developer 00:01:49
Phần 9: Ôn tập, luyện đề thi
Đề ôn tập số 1 – Project 1 00:15:20
Đề ôn tập số 1 – Project 2 00:12:53
Đề ôn tập số 1 – Project 3 00:09:00
Đề ôn tập số 1 – Project 4 00:12:17
Đề ôn tập số 1 – Project 5 00:18:02
Đề ôn tập số 2 – Project 1 00:11:53
Đề ôn tập số 2 – Project 2 00:06:29
Đề ôn tập số 2 – Project 3 00:07:11
Đề ôn tập số 2 – Project 4 00:09:17
Đề ôn tập số 2 – Project 5 00:15:43
Đề ôn tập số 3 – Project 1 00:09:07
Đề ôn tập số 3 – Project 2 00:10:39
Đề ôn tập số 3 – Project 3 00:19:14
Đề ôn tập số 3 – Project 4 00:07:38
Đề ôn tập số 3 – Project 5 00:13:16

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

226 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.