• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

MOS (Microsoft Office Specalist) là chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ghi nhận các kỹ năng tin học được sáng tạo bởi Certiport Hoa Kỳ. Hiện nay, chứng chỉ MOS là thước đo đánh giá kỹ năng THVP được công nhận rộng rãi hơn 150 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn, bao gồm 4 phiên bản: 2010/2013/2016/2019

MOS 2019 chứng minh RÕ RỆT kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng một cách hiệu quả Microsoft Office.

MOS 2019 khai thác ĐẦY ĐỦ tính năng và chức năng của hệ thống Microsoft Office

MOS 2019 nâng cao của hiệu suất cá nhân, sự tự tin và sự KHÁC BIỆT so với 2013 và 2016

MOS 2019 gắn liền với tính ỨNG DỤNG và SỬ DỤNG phiên bản Office tại các công ty, doanh nghiệp…

▶ MOS 2019 tăng độ TIN CẬY của người dùng với mọi vị trí công việc (các tính năng mới)

▶ Thực hành trên phần mềm thi thử MOS 2019 độc quyền của Tin học Cộng

▶ Hệ thống Video bài giảng + Video chữa thực hành

▶ Đề thi thử sát 99% đề thi thật + Thi thử + Chữa đề thi thử

▶ Hỗ trợ giải đáp 24/24

▶ Hỗ trợ đăng kí thi và lấy chứng chỉ tại khu vực Hà Nội

Bài học

Chương 1: Mở đầu, giới thiệu chung khóa học, phần mềm thi, Excel 2019
1.1. Tài nguyên khóa học (Link download) 00:00:00
1.2. Giới thiệu phần mềm thi MOS 2019 FREE 00:14:05
1.3. Khởi động Excel 2019, giới thiệu giao diện FREE 00:13:52
1.4. Các thao tác chung với workbook, worksheet 00:07:48
1.5. Thao tác chọn dữ liệu trong Excel FREE 00:09:07
1.6. Thao tác với đối tượng hàng, cột 00:10:09
Chương 2: Định dạng dữ liệu trong Excel 2019
2.1. Định dạng giản đơn cho dữ liệu 00:03:08
2.2. Công cụ điền tự động 00:05:39
2.3. Sử dụng Flash Fill xử lý bài toán tách, gộp họ tên 00:05:00
2.4. Sử dụng hiệu quả Copy Paste trong Excel 00:09:05
2.5. Phân biệt 2 tính năng xóa bỏ Clear và Delete 00:04:51
2.6. Phân biệt chuẩn định dạng Anh, Việt 00:09:00
2.7. Gộp ô, Xuống dòng trong ô với Wrap text 00:06:13
2.8. Canh lề dữ liệu trong Excel 00:06:33
2.9. Định dạng kiểu hiển thị dữ liệu trong Excel 00:07:06
2.10. Ứng dụng xử lý hiển thị số điện thoại FREE 00:07:14
2.11. Định dạng mẫu trong Excel 00:04:43
2.12. Công cụ định dạng tự động trong Excel 00:12:28
2.13. Tìm kiếm thay thế dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả 00:07:30
2.14. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 1 – Project 1 00:13:18
2.15. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 1 – Project 2 00:11:15
Chương 3: Tính toán, công thức hàm trong Excel 2019
3.1. Bắt đầu đơn giản với các phép toán trong Excel 00:04:56
3.2. Phân biệt các loại địa chỉ trong công thức 00:07:58
3.3. Giới thiệu vùng đặt trên trong Excel 00:09:02
3.4. Hàm tính toán số liệu SUM, MAX, MIN, AVERAGE 00:05:32
3.5. Các phép toán Logic AND OR 00:07:15
3.6. Hàm điều kiện rẽ nhánh IF 00:12:48
3.7. Hàm đếm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK 00:04:45
3.8. Hàm đếm có điều kiện COUNTIF 00:06:20
3.9. Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 00:07:14
3.10. Hàm tính trung bình có điều kiện AVERAGEIF 00:04:05
3.11. Giới thiệu hàm với chuỗi ký tự, hàm LEN 00:02:43
3.12.Hàm viết hoa viết thường các ký tự UPPER, LOWER, PROPER 00:02:34
3.13. Hàm tách chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID 00:06:04
3.14. Hàm nối các chuỗi CONCATENATE 00:05:15
3.14.1 Hàm nối các chuỗi CONCAT, TEXTJOIN 00:06:34
3.15. Nhập hàm tính toán liên worksheet 00:08:15
3.16. Hiển thị công thức tính toán 00:02:55
3.17. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 2 – Project 1 00:19:34
3.18. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 2 – Project 2 00:13:07
Chương 4: Thuộc tính của File, công cụ kiểm tra, tối ưu file
4.1. Giới thiệu chung về thẻ File 00:03:07
4.2. Thiết lập thuộc tính, thông tin cho File 00:04:06
4.3. Kiểm tra, xóa bỏ thông tin cho file 00:06:10
4.4. Kiểm tra, khắc phục lỗi để tối ưu cho file 00:04:57
Chương 5: Xử lý dữ liệu trong Excel 2019
5.1. Sắp xếp dữ liệu 00:08:40
5.2. Lọc dữ liệu 00:06:21
5.3. Tách dữ liệu thành các cột khác nhau 00:05:00
5.4. Chèn dữ liệu từ file text (txt, csv) vào Excel 00:12:12
5.5. Loại bỏ giá trị trùng lặp 00:05:39
5.6. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào với Data Validation 00:09:57
5.7. Tính toán theo nhóm dữ liệu con Subtotal FREE 00:10:51
5.8. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 3 – Project 1 00:16:26
5.9. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 3 – Project 2 00:12:09
Chương 6: Tìm hiểu các đối tượng trong Excel 2019
6.1. Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh 00:09:24
6.2. Sử dụng bảng biểu trong Excel 00:09:33
6.3.Tạo và hiệu chỉnh siêu liên kết 00:07:56
6.4. Biểu đồ phân tán Sparklines minh họa từng dải giá trị 00:05:11
6.5. Vẽ biểu đồ trong Excel 00:11:12
6.6. Thiết kế, tinh chỉnh biểu đồ 00:12:44
6.7. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Pareto) 00:05:26
6.8. Tiêu đề đầu cuối trong Excel 00:04:41
6.9. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 4 – Project 1 00:13:28
6.10. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 4 – Project 2 00:14:16
Chương 7: Thiết lập các tùy chọn cho trang tính, in ấn dữ liệu
7.1. Thiết lập cơ bản cho trang giấy in 00:04:23
7.2. Chủ đề trong Excel 00:05:06
7.3. Thiết lập, hiệu chỉnh vùng in cho dữ liệu 00:04:23
7.4. Tùy chỉnh vị trí ngắt trang 00:05:46
7.5. In lặp tiêu đề 00:04:24
7.6. Thiết lập in đối tượng, co giãn theo tỷ lệ 00:07:22
Chương 8: Tùy chỉnh các chế độ xem trong Excel 2019
8.1. Phân biệt các chế độ xem trong Word 00:05:24
8.2. Hiển thị các đối tượng hay dùng trong Excel 00:02:20
8.3. Giữ cố định hàng, cột dữ liệu trong quá trình di chuyển 00:06:07
Chương 9: Làm việc với chú thích, bảo vệ dữ liệu cho Excel 2019
9.1. Tạo và quản lý chú thích 00:03:38
9.2. Bảo vệ sổ tính 00:03:28
9.3. Bảo vệ trang tính – Không cho chỉnh sửa, xem công thức hàm 00:12:16
9.4. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 5 – Project 1 00:06:33
9.5. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 5 – Project 2 00:08:11
Chương 10: Ôn tập tổng hợp
10.1. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 1 00:07:29
10.2. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 2 00:06:35
10.3. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 3 00:12:31
10.4. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 4 00:06:57
10.5. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 5 00:07:36
10.6. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 6 00:06:52
10.7. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 6 – Project 7 00:08:14
10.8. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 1 00:05:33
10.9. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 2 00:08:02
10.10. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 3 00:05:25
10.11. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 4 00:04:47
10.12. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 5 00:07:53
10.13. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 6 00:06:27
10.14. Chữa bài tập ôn chương MasterProject 7 – Project 7 00:08:32

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

9 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.