• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

MOS (Microsoft Office Specalist) là chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ghi nhận các kỹ năng tin học được sáng tạo bởi Certiport Hoa Kỳ. Hiện nay, chứng chỉ MOS là thước đo đánh giá kỹ năng THVP được công nhận rộng rãi hơn 150 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn, bao gồm 3 phiên bản: 2010/2013/2016

MOS 2013 chứng minh RÕ RỆT kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng một cách hiệu quả Microsoft Office.

MOS 2013 khai thác CƠ BẢN tính năng và chức năng của hệ thống Microsoft Office

MOS 2013 nâng cao của hiệu suất cá nhân, sự tự tin và sự KHÁC BIỆT so với 2010

 

MOS 2013 bao gồm:

▶ Hệ thống Video bài giảng + Video chữa thực hành

▶ Đề thi thử sát 99% đề thi thật + Thi thử + Chữa đề thi thử

▶ Hỗ trợ giải đáp 24/24

▶ Hỗ trợ đăng kí thi và lấy chứng chỉ tại khu vực Hà Nội

Bài học

Chương 1: Tài liệu khóa học, giới thiệu bài thi MOS 2013
1.1. Hướng dẫn giao diện thi MOS 2013 (Phần 1) 00:07:49
1.2. Hướng dẫn giao diện thi MOS 2013 (Phần 2) 00:08:49
1.3. Tài liệu khóa học (Link download) 00:00:00
Chương 2: Lý thuyết thẻ File và Home
2.1. Khởi động Excel – Giới thiệu giao diện 00:06:37
2.2. Thao tác với các đối tượng cơ bản 00:12:41
2.3. Tab File – Properties (Thuộc tính workbook) 00:04:33
2.4. Tab Home – AutoFill (Tự động điền dữ liệu) 00:05:45
2.5. Tab Home – Alignment (Căn chỉnh lề) 00:07:55
2.6. Tab Home – Format Cells (Định dạng kiểu dữ liệu) 00:06:53
2.7. Tab Home – Conditional formatting (Định dạng có điều kiện) FREE 00:10:42
2.8. Tab Home – Cell Styles (Định dạng mẫu) 00:05:01
2.9. Tab Home – Find and Replace (Tìm kiếm và thay thế) 00:08:05
2.10. Chữa bài tập Homework 1 phần 1 00:10:28
2.11. Chữa bài tập Homework 1 phần 2 00:08:31
Chương 3: Lý thuyết thẻ Formulas và Page Layout
3.1. Tab Formulas – Hướng dẫn nhập hàm, công thức 00:06:29
3.2. Tab Formulas – Phân biệt địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối 00:06:28
3.3. Tab Formulas – Name range (Quản lý vùng có tên) 00:05:56
3.4. Tab Formulas – Hàm có điều kiện (If, Countif, Sumif, Averageif, Sumifs) 00:12:07
3.5. Tab Formulas – Hàm dò tìm Vlookup, Hlookup 00:09:54
3.6. Tab Formulas – Hàm với Text (Right, Left, Mid, Len, Concatenate) 00:08:32
3.7. Tab Page layout – Themes (Giao diện) 00:06:01
3.8. Tab Page layout – Print area (Vùng in) 00:05:02
3.9. Tab Page layout – Print title (In lặp tiêu đề) 00:03:40
3.10. Chữa bài tập Homework 2 phần 1 00:09:45
3.11. Chữa bài tập Homework 2 phần 2 00:06:28
Chương 4: Lý thuyết thẻ Insert và Data
4.1. Tab Insert – Picture, Shape (Hình ảnh, hình vẽ) 00:05:44
4.2. Tab Insert – Table (Bảng biểu) 00:06:17
4.3. Tab Insert – Chart (Biểu đồ) 00:10:37
4.4. Tab Insert – Hyperlink (Siêu liên kết) 00:04:13
4.5. Tab Data – Text to columns (Chuyển dữ liệu thành cột) 00:05:34
4.6. Tab Data – Import Text (Chèn dữ liệu vào trong Excel) 00:02:57
4.7. Tab Data – Filter (Lọc dữ liệu) 00:04:05
4.8. Tab Data – Sort (Sắp xếp dữ liệu) 00:05:45
4.9. Chữa bài tập Homework 3 phần 1 00:10:30
4.10. Chữa bài tập Homework 3 phần 2 00:05:26
Chương 5: Ôn tập và Kết thúc
5.1. Chữa đề ôn tập số 1 phần 1 00:05:33
5.2. Chữa đề ôn tập số 1 phần 2 00:18:04
5.3. Chữa đề ôn tập số 1 phần 3 00:06:38
6.1. Chữa đề ôn tập số 2 phần 1 00:04:34
6.2. Chữa đề ôn tập số 2 phần 2 00:07:44
6.3. Chữa đề ôn tập số 2 phần 3 00:17:34
7.Chữa đề ôn tập số 3 00:50:56
Lưu ý quan trọng trong bài thi – Hành trang điểm tuyệt đối 1000 00:00:00

Đánh giá khóa học

5

5
2 ratings
 • 5 stars2
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. 5

  Bài giảng được thiết kế dễ hiểu, chi tiết để mình có thể tự học và thực hành cũng như phù hợp với khung chương trình thi và có tính ứng dụng cao đối với công việc của mình. Cảm ơn Tin học Cộng rất nhiều!!!

 2. 5

  Bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, đi theo từng tab dễ ứng dụng. Mình học cách đây hơn 1 năm đã lấy được chứng chỉ; lâu lâu quên mất quay lại học vẫn hữu ích khi đi làm. Đợt dịch phải mua khóa online mà giờ dùng được nhiều lần như thế này lại hay. Cảm ơn đội ngũ THC nhiều!

132 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.