• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Enter full description of the course.

Bài học

Phần 1: Tổng quan về phần mềm Microsoft Word
1.1. Tài nguyên khóa học (Tải xuống) 00:00:00
1.2. Hướng dẫn tải xuống, cài đặt, active phần mềm Office (Excel, Word, Powerpoint,…) FREE 00:00:00
1.3. Khởi động Word 2016, giới thiệu giao diện 00:06:44
1.4. Khởi tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Word 00:03:40
1.5. Các thao tác chọn dữ liệu 00:04:09
1.6. Hai trợ thủ đắc lực trong bài thi Word 00:04:50
Phần 2: Định dạng văn bản trong Word
2.1. Định dạng giản đơn cho văn bản 00:03:04
2.2. Hiệu chỉnh chữ viết hoa thường theo công cụ 00:05:46
2.3. Làm nổi bật văn bản cùng các hiệu ứng, màu sắc 00:04:39
2.4. Tùy chỉnh khoảng cách cho các ký tự 00:03:31
2.5. Xóa bỏ định dạng của văn bản 00:01:24
2.6. Các thiết lập canh lề, thụt lề cho đoạn văn 00:05:29
2.7. Phân biệt các loại khoảng cách dòng, đoạn 00:05:47
2.8. Các loại danh sách, đề mục trong Word 00:06:20
2.9. Hiệu chỉnh danh sách sẵn có 00:06:30
2.10. Sử dụng và quản lý định dạng mẫu 00:07:56
2.11. Phân biệt các tùy chọn trong Copy Paste 00:05:02
2.12. Di chuyển nhanh với Go To 00:02:56
2.13. Tìm kiếm thay thế văn bản nhanh chóng, hiệu quả 00:07:40
Phần 3: Bố cục cho trang văn bản
3.1. Thiết lập cơ bản cho trang giấy 00:04:43
3.2. Chia cột văn bản 00:04:06
3.3. Sử dụng Break để chia tách đối tượng 00:08:01
3.4. Xử lý bài toán xoay trang bất kỳ 00:06:48
3.5. Hiệu chỉnh canh lề văn bản theo hướng dọc 00:02:48
Phần 4: Chèn và hiệu chỉnh các đối tượng trong Word
4.1. Tạo trang bìa nhanh chóng 00:04:01
4.2. Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh 00:14:44
4.3. Vẽ hình trong Word 00:05:25
4.4. Sử dụng hiệu quả bảng biểu trong Word 00:14:11
4.5. Tìm hiểu và sử dụng khối hình thông minh 00:07:34
4.6. Tạo và quản lý siêu liên kết 00:06:58
4.7. Chỉ mục nội dung, lưu vị trí quan trọng 00:03:25
4.8. Tiêu đề đầu, tiêu đề cuối cho văn bản 00:07:54
4.9. Sử dụng Text box để tạo nội dung linh hoạt 00:03:08
4.10. Tạo chữ nghệ thuật 00:01:59
4.11. Sử dụng Drop Cap để nhấn mạnh nội dung 00:02:59
4.12. Chèn văn bản từ file văn bản khác 00:02:52
4.13. Chèn ký tự đặc biệt 00:02:13
4.14. Xử lý bài toán đánh số trang bất kỳ 00:09:34
Phần 5: Thiết kế chung cho văn bản Word
5.1. Tìm hiểu và sử dụng hiệu quả chủ đề trong file văn bản 00:04:36
5.2. Đánh dấu bản quyền văn bản Word 00:05:06
5.3. Hiệu chỉnh màu nền cho trang giấy 00:03:37
5.4. Tạo viền cho trang văn bản 00:09:10
Phần 6: Thiết lập các thuộc tính cho file, tùy chỉnh trong Word
6.1. Giới thiệu chung về thẻ File 00:03:36
6.2. Thiết lập thuộc tính, thông tin cho File 00:02:57
6.3. Kiểm tra, xóa bỏ thông tin cho file 00:03:59
6.4. Kiểm tra, khắc phục lỗi để tối ưu cho file 00:04:13
6.5. Thiết lập các tùy chọn cho Word 00:06:42
6.6. Tự động sửa lỗi chữ trong Word 00:10:27
Phần 7: Làm việc với chú thích, công cụ kiểm soát thay đổi dữ liệu
7.1. Tạo và quản lý chú thích cho văn bản 00:04:20
7.2. Tìm hiểu công cụ kiểm soát thay đổi dữ liệu 00:07:07
7.3. Chấp nhận, từ chối những thay đổi trong file Word 00:05:03
Phần 8: Các chế độ xem văn bản
8.1. Phân biệt các chế độ xem trong Word 00:05:24
8.2. Hiển thị một số đối tượng trong Word 00:05:20
Phần 9: Kỹ thuật xử lý văn bản với chú giải, tạo danh mục cho dữ liệu
9.1. Tạo và quản lý Footnote, Endnote 00:06:42
9.2. Tiếp cận và sử dụng danh mục nội dung cho văn bản 00:10:59
9.3. Tạo và quản lý Caption cho các đối tượng hình, sơ đồ 00:06:14
9.4. Danh mục các đối tượng hình, sơ đồ 00:04:59
9.5. Trích dẫn nguồn dữ liệu – Tạo, hiệu chỉnh và tổng hợp 00:10:11

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

17 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.