• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Enter full description of the course.

Bài học

Phần 1: Nhập môn Google Sheets
Giới thiệu tổng quan về Google Sheets 00:00:00
Hướng dẫn Copy file Google Sheets về tài khoản để thực hành 00:00:00
Tài nguyên khóa học (Link nhận tài liệu) 00:00:00
Phần 2: Thao tác cơ bản trong Google Sheets
Tổng quan về giao diện Google Sheets 00:00:00
Thao tác với đối tượng cơ bản trong Google Sheets 00:00:00
Nhập dữ liệu định dạng cơ bản 00:00:00
Thiết lập hiển thị, giữ cố định đối tượng khi di chuyển 00:00:00
Thiết lập cài đặt ngôn ngữ, phân biệt chuẩn Anh Việt 00:00:00
Custom format – Tùy biến hiển thị dữ liệu p1 00:00:00
Custom format – Tùy biến hiển thị dữ liệu p2 00:00:00
Xử lý hiển thị số điện thoại 00:00:00
Sử dụng Copy Paste và Paint Format 00:00:00
Chèn thêm đối tượng vào File 00:00:00
Lưu, chia sẻ phân quyền truy cập 00:00:00
Thiết lập in cho Google Sheets 00:00:00
Phần 3: Tiếp cận ban đầu với công thức, hàm tính toán
Bắt đầu đơn giản với tính toán số liệu 00:00:00
Phân biệt các loại địa chỉ trong công thức 00:00:00
Tối ưu công thức với vùng đặt tên 00:00:00
Tạo giá trị ngẫu nhiên 00:00:00
Nhóm các hàm LOGIC
Hàm điều kiện rẽ nhánh IF 00:00:00
Hàm AND, OR, NOT 00:00:00
Hàm IFS 00:00:00
Hàm SWITCH 00:00:00
Hàm CHOOSE 00:00:00
Hàm bẫy lỗi IFNA, IFERROR 00:00:00
Nhóm hàm đếm COUNT 00:00:00
Hàm đếm có điều kiện 00:00:00
Hàm tính tổng có điều kiện 00:00:00
Hàm tính trung bình có điều kiện 00:00:00
Xử lý bài toán tìm sự xuất hiện, phát hiện trùng lặp 00:00:00
Phần 4: Ghi nhận dữ liệu và xử lý dữ liệu tổng quan
Sử dụng Form để ghi nhận dữ liệu đầu vào 00:00:00
Tách dữ liệu thành các cột 00:00:00
Xử lý dữ liệu trùng lặp (công cụ) 00:00:00
Xử lý dữ liệu trùng lặp (công thức hàm) 00:00:00
Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào với Data Validation 00:00:00
Sắp xếp dữ liệu (công cụ) 00:00:00
Sắp xếp dữ liệu (công thức hàm) 00:00:00
Lọc dữ liệu (công cụ) 00:00:00
Lọc dữ liệu (công thức hàm) 00:00:00
Tìm kiếm, thay thế dữ liệu nhanh chóng 00:00:00
Phần 5: Nhóm hàm xử lý chuỗi ký tự
Xử lý chuỗi ký tự cơ bản 00:00:00
Tách chuỗi, gộp chuỗi 00:00:00
Tìm kiếm, thay thế trong chuỗi 00:00:00
Nhóm hàm Regex 00:00:00
Xử lý bài toán tách họ tên 00:00:00
Tách số điện thoại trong chuỗi 00:00:00
Tách địa chỉ Email trong chuỗi 00:00:00
Phần 6: Nhóm hàm dò tìm, tham chiếu
Lấy chỉ số hàng, cột 00:00:00
Hàm LOOKUP 00:00:00
Hàm VLOOKUP, HLOOKUP 00:00:00
Hàm INDEX, MATCH và sự kết hợp 00:00:00
Hàm OFFSET 00:00:00
Hàm INDIRECT 00:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

Học viên tham gia

    Khóa học theo chủ đề

    © Tin học Cộng. All rights reserved.