• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trong thời kỳ 4.0 và xu hướng phát triển /xử lý Online ngày càng lớn mạnh, giải pháp Google Sheets càng được nhiều công ty và tổ chức sử dụng, nắm được kiến thức về Google sheets sẽ làm cho công việc của bạn trở nên giá trị hơn.
𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗲𝗲𝘁𝘀 (𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗿𝗲𝗮𝗱𝗦𝗵𝗲𝗲𝘁) là một chương trình bảng tính được cung cấp miễn phí bởi Google nằm trong dịch vụ Google Drive. Dịch vụ này cũng bao gồm Google Docs và Google Slides, một trình xử lý văn bản và chương trình trình bày tương ứng. Hiểu một cách đơn giản thì Google Sheets là ứng dụng về bảng tính của Google Docs.
Excel vẫn luôn là biểu tượng của bảng tính cho đến khi Google Sheets ra đời. Nó có nhiều tính năng về bảng tính tương đồng với Excel, tuy nhiên được cải tiến và tiện ích hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt trội hơn đối thủ nên được người dùng rất ưa chuộng và dần trở thành công cụ quen thuộc trong giới học sinh, sinh viên và văn phòng.

Bài học

Phần 1: Nhập môn Google Sheets
Giới thiệu tổng quan về Google Sheets 00:05:35
Hướng dẫn Copy file Google Sheets về tài khoản để thực hành 00:03:29
Tài nguyên khóa học (Link nhận tài liệu) 00:00:00
Phần 2: Thao tác cơ bản trong Google Sheets
Tạo mới file Google Spreadsheet 00:10:42
Tổng quan về giao diện Google Sheets 00:12:05
Thao tác với đối tượng cơ bản trong Google Sheets 00:17:52
Nhập dữ liệu định dạng cơ bản 00:18:01
Thiết lập hiển thị, giữ cố định đối tượng khi di chuyển 00:07:56
Thiết lập cài đặt ngôn ngữ, phân biệt chuẩn Anh Việt 00:10:00
Custom format – Tùy biến hiển thị dữ liệu p1 00:31:09
Custom format – Tùy biến hiển thị dữ liệu p2 00:12:52
Xử lý hiển thị số điện thoại 00:13:34
Sử dụng Copy Paste và Paint Format 00:10:19
Chèn thêm đối tượng vào File 00:08:02
Lưu, chia sẻ phân quyền truy cập 00:12:27
Thiết lập in cho Google Sheets 00:16:41
Phần 3: Tiếp cận ban đầu với công thức, hàm tính toán
Bắt đầu đơn giản với tính toán số liệu 00:08:23
Phân biệt các loại địa chỉ trong công thức 00:16:28
Tối ưu công thức với vùng đặt tên 00:07:45
Tạo giá trị ngẫu nhiên 00:08:56
Phần 4: Nhóm hàm Logic
Hàm điều kiện rẽ nhánh IF 00:09:32
Hàm AND, OR, NOT 00:06:07
Hàm IFS 00:08:23
Hàm SWITCH 00:09:55
Hàm CHOOSE 00:03:07
Hàm bẫy lỗi IFNA, IFERROR 00:07:53
Nhóm hàm đếm COUNT 00:10:58
Hàm đếm có điều kiện 00:09:14
Hàm tính tổng có điều kiện 00:13:16
Hàm tính trung bình có điều kiện 00:10:41
Xử lý bài toán tìm sự xuất hiện, phát hiện trùng lặp 00:13:22
Phần 5: Ghi nhận dữ liệu và xử lý dữ liệu tổng quan
Sử dụng Form để ghi nhận dữ liệu đầu vào 00:17:48
Tách dữ liệu thành các cột 00:05:44
Xử lý dữ liệu trùng lặp (công cụ) 00:08:32
Xử lý dữ liệu trùng lặp (công thức hàm) 00:10:44
Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào với Data Validation 00:23:51
Sắp xếp dữ liệu (công cụ) 00:06:52
Sắp xếp dữ liệu (công thức hàm) 00:20:43
Lọc dữ liệu (công cụ) 00:12:14
Lọc dữ liệu (công thức hàm) 00:12:47
Tìm kiếm, thay thế dữ liệu nhanh chóng 00:09:35
Phần 6: Nhóm hàm xử lý chuỗi ký tự
Xử lý chuỗi ký tự cơ bản 00:13:10
Tách chuỗi, gộp chuỗi 00:18:01
Tìm kiếm, thay thế trong chuỗi 00:09:12
Nhóm hàm Regex – Xử lý chuỗi phức tạp 00:20:53
Xử lý bài toán tách họ tên 00:33:37
Tách số điện thoại trong chuỗi 00:09:52
Tách địa chỉ Email trong chuỗi 00:10:01
Phần 7: Nhóm hàm dò tìm, tham chiếu
Lấy chỉ số hàng, cột 00:04:06
Hàm LOOKUP 00:15:05
Hàm VLOOKUP, HLOOKUP 00:27:00
Hàm INDEX, MATCH và sự kết hợp 00:29:17
Hàm OFFSET 00:18:33
Hàm INDIRECT 00:10:33
Phần 8: Nhóm hàm thời gian
Thời gian hiện tại và tách các đối số 00:05:43
Nhập thời gian chuẩn xác với DATE, DATEVALUE 00:09:17
Xử lý bài toán dịch chuyển, chuẩn hóa thời gian 00:17:18
Hôm nay là thứ mấy? Xác định thứ trong tuần 00:09:26
Xác định số ngày làm việc trong khoảng 1 thời gian 00:14:30
Xác định thời điểm sau, trước n ngày 00:05:51
Xác định khoảng cách giữa 2 thời điểm 00:05:40
Hàm EDATE, EOMONTH 00:05:02
Xử lý bài toán cập nhật thời gian edit dữ liệu 00:24:09
Phần 9: Định dạng có điều kiện - Conditional formatting
Conditional formatting – Cơ bản 00:17:35
Conditional formatting – Kết hợp công thức 00:29:49
Conditional formatting kết hợp Drop-down list, Check box 00:15:10
Phần 10: Truy vấn, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo
IMPORTRANGE – Lấy dữ liệu từ File khác FREE 00:12:01
QUERY – Tổng hợp dữ liệu cơ bản p1 00:26:58
QUERY – Tổng hợp dữ liệu cơ bản p2 00:14:28
QUERY – Xử lý nâng cao 00:32:10
Kết hợp QUERY, IMPORTRANGE tổng hợp dữ liệu từ nhiều nơi 00:30:00
Sử dụng hàm mảng 00:20:31
SUMPRODUCT và tính ứng dụng 00:25:06
Phần 11: Một số hàm dịch vụ của Google
Xác định ngôn ngữ và dịch văn bản 00:10:04
IMPORTHTML 00:02:56
Hàm chèn hình ảnh 00:07:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

112 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.