• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Enter full description of the course.

Bài học

Phần 1: Tổng quan về phần mếm Micrsoft Excel
1.1. Tài nguyên khóa học (Tải xuống) 00:00:00
1.2. Hướng dẫn tải xuống, cài đặt, active phần mềm Office (Excel, Word, Powerpoint,…) FREE 00:00:00
1.3. Khởi động Excel 2016, giới thiệu giao diện 00:08:50
1.4. Các thao tác chung với workbook, worksheet 00:07:48
1.5. Thao tác chọn dữ liệu trong Excel FREE 00:09:07
1.6. Thao tác với đối tượng hàng, cột 00:10:09
Phần 2: Định dạng dữ liệu trong Excel
2.1. Định dạng giản đơn cho dữ liệu 00:03:08
2.2. Công cụ điền tự động 00:05:39
2.3. Sử dụng Flash Fill xử lý bài toán tách, gộp họ tên 00:05:00
2.4. Sử dụng hiệu quả Copy Paste trong Excel 00:09:05
2.5. Phân biệt 2 tính năng xóa bỏ Clear và Delete 00:04:51
2.6. Phân biệt chuẩn định dạng Anh, Việt 00:09:00
2.7. Gộp ô, Xuống dòng trong ô với Wrap text 00:06:13
2.8. Canh lề dữ liệu trong Excel 00:06:33
2.9. Định dạng kiểu hiển thị dữ liệu trong Excel 00:07:06
2.10. Ứng dụng xử lý hiển thị số điện thoại FREE 00:07:14
2.11. Định dạng mẫu trong Excel 00:04:43
2.12. Công cụ định dạng tự động trong Excel 00:12:28
2.13. Tìm kiếm thay thế dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả 00:07:30
2.14. Tạo viền, kẻ đường chéo cho ô 00:05:18
2.15. Tô màu nền cho ô 00:03:48
Phần 3: Tính toán, công thức hàm trong Excel
3.1. Bắt đầu đơn giản với các phép toán trong Excel 00:04:56
3.2. Phân biệt các loại địa chỉ trong công thức 00:07:58
3.3. Giới thiệu vùng đặt trên trong Excel 00:09:02
3.4. Hàm tính toán số liệu SUM, MAX, MIN, AVERAGE 00:05:32
3.5. Các phép toán Logic AND OR 00:07:15
3.6. Hàm điều kiện rẽ nhánh IF 00:12:48
3.7. Hàm đếm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK 00:04:45
3.8. Hàm đếm có điều kiện COUNTIF 00:06:20
3.9. Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 00:07:14
3.10. Hàm tính trung bình có điều kiện AVERAGEIF 00:04:05
3.11. Giới thiệu hàm với chuỗi ký tự, hàm LEN 00:02:43
3.12.Hàm viết hoa viết thường các ký tự UPPER, LOWER, PROPER 00:02:34
3.13. Hàm tách chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID 00:06:04
3.14. Hàm nối các chuỗi CONCATENATE 00:05:15
3.15. Nhập hàm tính toán liên worksheet 00:08:15
3.16. Hiển thị công thức tính toán 00:02:55
Phần 4: Thuộc tính của File, công cụ kiểm tra, tối ưu file
4.1. Giới thiệu chung về thẻ File 00:03:07
4.2. Thiết lập thuộc tính, thông tin cho File 00:04:06
4.3. Kiểm tra, xóa bỏ thông tin cho file 00:06:10
4.4. Kiểm tra, khắc phục lỗi để tối ưu cho file 00:04:57
Phần 5: Xử lý dữ liệu trong Excel
5.1. Sắp xếp dữ liệu 00:08:40
5.2. Lọc dữ liệu 00:06:21
5.3. Tách dữ liệu thành các cột khác nhau 00:05:00
5.4. Chèn dữ liệu từ file text vào Excel 00:04:28
5.5. Loại bỏ giá trị trùng lặp 00:05:39
5.6. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào với Data Validation 00:09:57
5.7. Tính toán theo nhóm dữ liệu con Subtotal FREE 00:10:51
Phần 6: Làm việc với hình ảnh, biểu đồ và tiêu đề đầu cuối trong Excel
6.1. Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh 00:09:24
6.2. Sử dụng bảng biểu trong Excel 00:09:33
6.3.Tạo và hiệu chỉnh siêu liên kết 00:07:56
6.4. Biểu đồ phân tán Sparklines minh họa từng dải giá trị 00:05:11
6.5. Vẽ biểu đồ trong Excel 00:11:12
6.6. Thiết kế, tinh chỉnh biểu đồ 00:12:44
6.7. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Pareto) 00:05:26
6.8. Tiêu đề đầu cuối trong Excel 00:04:41
Phần 7: Thiết lập tùy chọn cho trang tính, in ấn dữ liệu
7.1. Thiết lập cơ bản cho trang giấy in 00:04:23
7.2. Chủ đề trong Excel 00:05:06
7.3. Thiết lập, hiệu chỉnh vùng in cho dữ liệu 00:04:23
7.4. Tùy chỉnh vị trí ngắt trang 00:05:46
7.5. In lặp tiêu đề 00:04:24
7.6. Thiết lập in đối tượng, co giãn theo tỷ lệ 00:07:22
Phần 8: Tùy chỉnh các chế độ xem trong Excel
8.1. Phân biệt các chế độ xem 00:03:13
8.2. Hiển thị các đối tượng hay dùng trong Excel 00:02:20
8.3. Giữ cố định hàng, cột dữ liệu trong quá trình di chuyển 00:06:07
Phần 9: Làm việc với chú thích, bảo vệ dữ liệu cho Excel
9.1. Tạo và quản lý chú thích 00:03:38
9.2. Bảo vệ sổ tính 00:03:28
9.3. Bảo vệ trang tính – Không cho chỉnh sửa, xem công thức hàm 00:12:16

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

33 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.