• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

IC3 GS5 là phiên bản mới nhất trong bài thi IC3, bao gồm 3 module (3 bài thi thành phần)

 • Phần 1: Máy tính cơ bản

  Chứng chỉ thành phần về hiểu biết cơ bản về máy tính, hệ điều hành, sử dụng cơ bản.

 • Phần 2: Những ứng dụng chính

  Chứng chỉ thành phần về sử dụng bộ công cụ tin học văn phòng Microsoft Office.

 • Phần 3: Cuộc sống trực tuyến

  Chứng chỉ thành phần về hiểu biết và khai thác mạng máy tính, Internet hiệu quả.

Bài học

Phần 1: Giới thiệu chung bài thi IC3
Giới thiệu chung bài thi IC3 GS5 FREE 00:20:39
Phần 2: Máy tính căn bản - Computing Fundamentals (Module 1)
Hệ điều hành 00:00:00
Phần cứng máy tính 00:00:00
Mạng và thiết bị di động 00:00:00
Quản lý tập tin, thư muc 00:00:00
Phần mềm 00:00:00
Điện toán đám mây 00:00:00
Bảo mật, bảo trì 00:00:00
Ôn tập tổng hợp lý thuyết Module 1 IC3 GS5 Unlimited
Bài tập thực hành Module 1 00:00:00
Tổng hợp chữa chi tiết Bài tập thực hành Module 1 00:20:40
Phần 3: Các ứng dụng chủ chốt - Key Application (Module 2)
Ứng dụng và chương trình ứng dụng 00:00:00
Microsoft Word 00:00:00
Microsoft Excel 00:00:00
Microsoft Powerpoint 00:00:00
Khái niệm cơ sở dữ liệu 00:00:00
Ôn tập tổng hợp lý thuyết Module 2 IC3 GS5 Unlimited
Dữ liệu thực hành cho Module 2 – IC3 GS5 00:00:00
Chữa bài tập thực hành phần chung KA 00:17:03
Chữa bài tập thực hành Word 2016 00:33:15
Chữa bài tập thực hành Excel 2016 00:20:01
Chữa bài tập thực hành Powerpoint 2016 00:20:01
Phần 4: Cuộc sống trực tuyến - Living Online (Module 3)
Tìm hiểu về Internet 00:00:00
Quản lý kiến thức truyền thông 00:00:00
Truyền thông kỹ thuật số 00:00:00
Làm việc với Email, danh bạ và lịch 00:00:00
Đời sống trực tuyến 00:00:00
Ôn tập tổng hợp lý thuyết Module 3 IC3 GS5 Unlimited
Tổng hợp chữa chi tiết Bài tập thực hành Module 3 00:25:29
Phần 5: Kết thúc khóa học
Hướng dẫn lấy chứng chỉ Online sau khi thi 00:00:00
Các lưu ý quan trọng trước khi thi (Cần đọc thật kỹ) 00:00:00

Đánh giá khóa học

5

5
1 ratings
 • 5 stars1
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Tuyệt vời

  5

  Mình chỉ học ôn IC3 theo khóa học này của Tin học cộng, và mình đã thi đỗ cả 3 module thừa kha khá điểm so với mức tối thiểu cần để pass. Cảm ơn Tin học cộng.

84 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.