• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Enter full description of the course.

Bài học

Phần 1: Tài nguyên khóa học
Tài nguyên khóa học (Tải xuống) 00:00:00
Phần 2: Quản lý các tùy chọn, thiết lập cho tài liệu
Tùy biến Ribbon Tab 00:06:44
Tùy biến Quick Access Toolbar 00:08:07
Tạo và sử dụng Template hiệu quả 00:10:27
Thiết lập mặc định cho Word 00:05:05
Thiết lập ngôn ngữ check chính tả, ngôn ngữ hiển thị 00:07:21
Sao chép Styles, Macros 00:09:28
Liên kết với nguồn dữ liệu bên ngoài 00:07:29
So sánh sự khác nhau của các tài liệu với nhau 00:07:33
Giới hạn chỉnh sửa định dạng, nội dung cho tài liệu 00:11:25
Bảo vệ tài liệu 00:04:22
Khóa theo dõi tài liệu 00:03:20
Quản lý, thiết lập các tùy chọn trong Track changes 00:13:25
Tương tác với chú thích Comment 00:03:08
Phần 3: Tinh chỉnh, thiết kế nâng cao cho tài liệu
Tìm kiếm thay thế nâng cao p1 00:15:01
Tìm kiếm thay thế nâng cao p2 00:11:45
Tìm kiếm thay thế nâng cao p3 00:11:59
Liên kết text box 00:04:51
Thiết lập đặc biệt cho phân trang, bố cục văn bản 00:10:17
Tạo mới Style 00:15:58
Quản lý Style 00:07:30
Các chủ đề tùy chỉnh 00:07:47
Phần 4: Danh mục tài liệu, Trộn văn bản
Tạo chỉ mục, tạo bảng tổng hợp 00:09:39
Xử lý bài toán tạo mục lục tự động phức tạp 00:14:58
Giới thiệu chung về tính năng trộn văn bản 00:03:39
Trộn văn bản kiểu Letter 00:11:58
Trộn văn bản kiểu Label p1 00:23:42
Trộn văn bản kiểu Label p2 00:19:38
Các quy tắc trong trộn văn bản 00:18:15
Phần 5: Sử dụng các đối tượng Quick Parts, Macros, Controls
Macros là gì? Ghi và chạy Macro p1 00:13:12
Macro là gì? Ghi và chạy Macro p2 00:13:19
Thiết lập bảo mật với Macro 00:08:56
Tìm hiểu và sử dụng Quick Part để tối ưu tài liệu 00:15:39
Sử dụng Control để tài liệu chuyên nghiệp hơn 00:18:33

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

Học viên tham gia
    © Tin học Cộng. All rights reserved.